İptal İade Koşulları

İptal İade Koşulları

bullbulut.com üzerinden satın alınan ürünlerin/hizmetlerin iade ve değişim koşulları, ürünün veya hizmet alıcısının nihai sahibi ile elektronik ortamda gerçekleştirilen satış ve hizmet sözleşmesi uyarınca aşağıdaki şart ve usullere bağlanmıştır.

İade Şartları
1. Hizmet ifasına başlanmamış olması,
2. İadesi talep edilen ürünün ve hizmetin bir başka tüketiciye aynı nitelik ve nicelikle yeniden satılabilir olması,
3. İade talebinin satın almayı takip eden 7 takvim günü içerisinde ürünün veya hizmet alıcısının nihai sahibi tarafından bullbulut.com merkezine yazılı olarak bildirilmiş olması,
4. Son 1 (bir) yıl içerisinde aynı ürün ve/veya ürün grubuna mensup diğer ürünler ve hizmetler için ürünün nihai sahibinin daha önceden olumlu sonuçlanmış bir iade talebinin olmaması.

İade Talep Edilemeyecek Ürünler/Hizmetler
Hizmet ifasına başlanması ve/veya iade sonrası bir başka tüketiciye aynı nitelik ve nicelikte yeniden satılamayacak olması ve işin niteliği sebebiyle iadesi mümkün olmayan hizmetler aşağıda listelenmiştir;
1. VDS, VPS Hizmeti
2. Server/Sunucu Kiralama Hizmeti
3. DDoS Hizmeti
4. Co-Location Hizmeti
5. Alan Adı ve Domain Tescilleri
6. Müşteriye özel tasarım, yazılım geliştirme hizmetleri ve reklam çalışmalarının, iade hakkı yoktur.

Paylaşımlı sunucularda SSH yetkisi verilemediğinden, bu yetki talebinin reddi sebep gösterilerek iade talep edilemez. Sanal sunucu veya kiralık sunucu gibi kurulum gerektiren hizmetlerin iadesi söz konusu değildir.

İade Usulü
bullbulut.com, yukarıda açıklanan iade talebine uygun ürünler ve hizmetler için yine yukarıda tanımlanan iade şartlarının sağlanması halinde, aşağıdaki usul ve kurallara bağlı kalmak koşulu ile nihai tüketici talebini takip eden 15 (on beş) işgünü içerisinde aşağıdaki iade usullerini uygular.

Nakit İadeler
İadesi talep edilen ürün veya hizmet için, ürünün veya hizmetin nihai tüketici isteklerine uygun hale getirilmesinde ve/veya ürünün/hizmetin ilk satış anındaki yalın haline ek, nihai tüketici tarafından talep edilmiş her nevi özelleştirmeler ya da filli müdahaleler ve/veya uzmanlık gerektiren her nevi teknik hizmetler için ifa edilen ve ifası neticesinde nakdi iadesi mümkün olmayan teknik destek, kargo, banka komisyonu ve bullbulut.com tarafından beyan edilen diğer operasyonel bedeller, hizmetin ve/veya ürünün satış anında tahsil edilen bedelinden düşülür ve hak sahibine ödeme şekline göre defaten veya taksitle nakden iade edilir. Her ne sebeple olursa olsun, ücretsiz hizmet veya ürünlerin ya da özel ve/veya genel kampanyalardan kazanılan indirimlerin nakdi karşılığının iadesi mümkün değildir. Alış-Veriş Kredisi Olarak İade İadesi talep edilen ürün veya hizmetlere ilişkin satış bedellerinin, yeniden ürün veya hizmet satın alımı için kullanılmak üzere alış-veriş kredisi olarak tahsisi varsa kargo ve diğer üçüncü taraf filli maliyetleri düşüldükten sonra başka hiçbir kesintiye uğramaksızın nihai tüketici lehine, ürün veya hizmet için ödenmiş satış bedeli üzerinden gerçekleştirilir. Tüketicinin tercihine binaen alış-veriş kredi hesaplarındaki tutarların nihai tüketici tarafından nakit olarak geri çağırılması ve/veya talep edilmesi mümkün değildir.

İade Talebinin İletimi
İade talepleri, satın almayı takip eden 7 (yedi) takvim günü içerisinde;
1. İadeye konu olan ürün / hizmet,
2. İade sebebi (varsa),
3. Talep edilen iade şekli (nakdi veya alış-veriş kredisi),
detaylarını içeren ve nihai tüketicinin ürünü ve/veya hizmeti kullanmakta olduğu bullbulut.com üye hesabında yer alan, doğrulanmış elektronik posta adresi üzerinden iade@bullbulut.com ve destek@bullbulut.com adresine e-posta göndermesi sureti ile gerçekleştirilir. İlgili iletişim kanalı dışında ve bu maddede yer alan gerekliliklere uymadan gerçekleştirilen hiçbir iade talebi işleme alınmayacaktır. Taksitli alış-verişler, kredi kartı kampanya ve puan kullanımları, hediye çeki ve üçüncü taraf indirimleri ile ilgili usuller Hediye çekleri ve her ne nam altında olursa olsun hiç bir indirim uygulaması için iade mümkün değildir ve talep edilemez. Kredi kartı işleminde kesilen banka komisyonları ve kredi kartı programları üzerinden kullanılan puanlar iade edilemez. İade edilemeyen bu meblağlar bullbulut.com sorumluluğunda değildir. Kredi kartları ile ilgili uygulamalar banka ve finans kuruluşlarına göre değişkenlik gösterebilir.
Yabancı para birimi ile yapılan işlemlerde uygulanacak usul bullbulut.com, ürün ve hizmetlerini hangi para biriminden satışa sunuyor olursa olsun, iade işlemlerinde satın alma anında tahsil ettiği TL (Türk Lirası) tutar üzerinden işlem yapacaktır.

İade talebinin reddi
bullbulut.com, daha önceden açıkladığı iade politikalarına ve iade prosedürüne uymayan talepleri reddetme hakkına sahiptir.

İade talebinden cayma
Nihai tüketici iade talebinden, iade gerçekleşene kadar cayma hakkına sahiptir.
Uyuşmazlık ve itiraz hakkı Nihai tüketicilerin itiraz hakkı saklı kalmak üzere bullbulut.com iade politikalarında ihtilafa düşülmesi halinde bullbulut.com merkezinin bulunduğu ülke kanunları esas alınacak ve hukuksal müeyyidelerin işletim İstanbul Merkez Mahkeme ve İcra Daireleri tarafından yürütülecektir. İşbu iade politikaları taraflar arasındaki Hizmet Sözleşmesi’nin ayrılmaz bir parçası olup, bullbulut.com ile onun ürün ve hizmetleri nezdinde nihai tüketici sıfatı taşıyan şahıs ve/veya kurumlar arasında bağlayıcılık arz etmektedir.

Copyright © 2017 | Burak Oda | BullBulut | All Rights Reserved | 1Vizyon Company2018