X

Lütfen Ülke (Bölge) Seçiniz

Türkiye (Türkçe)Türkiye (Türkçe) Worldwide (English)Worldwide (English)
X
X

Lütfen Ülke (Bölge) Seçiniz

Türkiye (Türkçe)Türkiye (Türkçe) Worldwide (English)Worldwide (English)
X

Hizmet ve Kullanım Sözleşmesi

AnasayfaHizmet ve Kullanım Sözleşmesi

MADDE 1. TARAFLAR
İşbu sözleşme www.bullbulut.com ve www.sosyalbull.com sitesinden (bundan böyle SİTELER olarak anılacaktır.) ve https://bullbulut.com/hesabim/ (bundan böyle KULLANICI PANELİ olarak anılacaktır.) sunulu hizmetlerden alan adı, paylaşımlı web sitesi barındırma (hosting), VDS (Virtual Dedicated Server), VPS (Virtual Private Server), sunucu kiralama, sunucu barındırma (co-location), SSL Güvenlik Sertifikası ve e-posta hizmetlerini ayrı ayrı ya da birlikte almayı seçen MÜŞTERİ ile SİTE işleteni Bull Bulut Dijital Pazarlama ve Sunucu Hizmetleri (bundan böyle BULLBULUT olarak anılacaktır) arasında elektronik ortamda kabul edilmiştir.


MADDE 2. KONU VE AMACI
Bu sözleşmenin konusunu, SİTELERDE ve KULLANICI PANELİNDE sunulan hizmetlere ilişkin tarafların yükümlülükleri ve hakları oluşturmaktadır.


MADDE 3. HİZMETLER VE SORUMLULUKLAR
MADDE 3.1. ALAN ADI HİZMETLERİ
3.1.1. Alan adı tescili “com.tr” hariç olmak üzere önce gelen alır ilkesi ile uluslararası akredite kuruluşlar tarafından sağlanmaktadır ve BULLBULUT tescil işlemine sadece aracılık eder. Merkez veri tabanı güncelleştirmeleri nedeni ile farklı aracı kuruluşlar tarafından aynı alan adı için aynı zamanda tescil siparişi verilebilir. Bu durumda ilk sipariş verenin talebine göre tescil işlemi gerçekleştirilmekte olup bu durumun vuku bulması halinde BULLBULUT alan adı ücretini iade eder. MÜŞTERİ, işbu hükme göre BULLBULUT’nin aracı kuruluş olduğunu ve güncelleştirmeler nedeni ile meydana gelebilecek bu durumlarda BULLBULUT’nin sorumlu olmadığını kabul eder. 3.1.2. MÜŞTERİ, tescil talebinde bulunduğu alan adlarının tabi olduğu uzlaşma hükümlerini ve idari yönetiminin BULLBULUT’nin sorumluluğunda olmadığını, tescil talebinden önce www.icann.org sitesinde ayrıntıları düzenlenen alan adlarının tabi olduğu hukuk ve idari yönetimini bildiğini, işbu hükümlerin değiştirilmesi ve uygulanmasının sorumluluğunun BULLBULUT’de olmadığını bildiğini kabul ve beyan eder.


MADDE 3.2. PAYLAŞIMLI WEB SİTESİ BARINDIRMA HİZMETLERİ
3.2.1. BULLBULUT sistemlerinde barındırılan her türlü içeriğin sorumluğu tek başına MÜŞTERİ’ye aittir. BULLBULUT sistemlerinde aşağıda belirtilen içeriklerin barındırılmasına izin verilmemektedir;
a. Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında suç olarak tanımlanan ve 5651 sayılı yasanın 8. maddesinde erişim engelleme kararı verilecek içerikler. (intihara yönlendirme, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştıran sağlık için tehlikeli madde temini, müstehcenlik, fuhuş, kumar oynanması için yer ve imkân sağlama suçları ve 25.07.1951 tarihli 5816 sayılı Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkında kanunda yer alan suçlar.)
b. BULLBULUT sistemlerini tehlikeye düşürecek yazılımlar ile 3. şahısların haklarını ihlal eden içerikler.
c. Spam ve phishing yapılmasına olanak sağlayan yazılımlar. İşbu içeriklerin tespiti halinde BULLBULUT MÜŞTERİ’ye vermiş olduğu hizmeti iptal edip tamamen durdurabilir veya askıya alabilir. MÜŞTERİ, işbu maddede yazılı içerikleri BULLBULUT sistemlerinde barındırmayacağını aksi halde tüm sorumluluğun kendisinde olduğunu, iptal edilen hizmet nedeni ile BULLBULUT’den hiçbir isim altında bedel iadesi ve karşılık talep edemeyeceğini bildiğini kabul ve beyan eder.
3.2.2. BULLBULUT, e-posta sistemleri haricinde sistemlerinde bulunan verileri düzenli periyodlar ile sistem gereksinimleri için yedekleme işlemine tabi tutar. İşbu hüküm BULLBULUT’nin MÜŞTERİ adına her türlü içeriği günlük yedeklediği anlamında yorumlanamaz. MÜŞTERİ ile BULLBULUT arasında ayrıca kararlaştırılmadıysa MÜŞTERİ barındırmış olduğu içeriklerin yedeklerinin alınmasından tek başına sorumludur. BULLBULUT sistem gereksinimleri için tutmuş olduğu yedekleri MÜŞTERİ’nin bir sorun yaşaması halinde yeniden yapılandırma için kullanabilir. İşbu hüküm yalnızca paylaşımlı web barındırma hizmeti ve BULLBULUT’nin almış olduğu periyodik imaj disk ile sınırlı olup taahhüt anlamında yorumlanmaz.
3.2.3. MÜŞTERİ, 5651 sayılı yasada tanımlanan “İçerik Sağlayıcı”, “Yer Sağlayıcı” sorumluluklarına uymakla ve 3. şahısların erişimi için kendi sitesinde erişim bilgilerini sunmakla yükümlüdür.


MADDE 3.3 VDS, VPS VE SUNUCU KİRALAMA HİZMETLERİ
3.3.1. BULLBULUT, MÜŞTERİ’nin BULLBULUT’den kiralamış olduğu bir veya birden fazla sunucu veya sunucunun bölünmüş veya özelleştirilmiş bir ksımını BULLBULUT’nin mevcut internet bağlantıları üzerinden MÜŞTERİ’nin kullanımına sunacaktır. BULLBULUT’den kiralanan fiziksel sunucularda meydana gelebilecek fiziksel arızalarda MÜŞTERİ’nin bildirimi ile BULLBULUT fiziksel arızayı 3 (üç) iş günü içinde gidermekle veya kiralanan sunucunun muadili ile değiştirmek ile yükümlüdür. BULLBULUT’den kiralanan sanal sunucularda meydana gelebilecek fiziksel arızalarda ise BULLBULUT sanal sunucuyu başka bir fiziksel sunucuya aktarmak ile yükümlüdür. Ancak her halükarda sunucu veya sunucularda meydana gelebilecek fiziksel veya yazılıma ait bir arıza durumunda oluşabilecek veri/bilgi kayıplarından, arıza süresince MÜŞTERİ’nin olası ticari gelirlerinden ve benzeri hiçbir maddi veya manevi zarardan BULLBULUT sorumlu tutulamaz.
3.3.2. MÜŞTERİ’nin kiralamış olduğu sunucular üzerinde çalışacak işletim sistemi kurulumları, diğer yazılımların kurulması, ayarlanması, yazılım ile ilgili tüm işlemler ve oluşabilecek bütün yazılıma ait bütün sorunlar, yazılımların lisans maliyetleri MÜŞTERİ’nin sorumluluğundadır. Bu sunucularda meydana gelebilecek yazılım ve/veya donanım ile ilgili arızalardan dolayı oluşacak bilgi/veri kayıplarına karşın, yedekleme ve saklama yükümlülükleri tamamı ile MÜŞTERİ’ye aittir. Bu bilgi/veri kayıplarına karşın hiçbir maddi veya manevi zarardan BULLBULUT sorumlu tutulamaz.
3.3.3. MÜŞTERİ tarafından kiralanan sunucular üzerinde fiziksel değişiklik talebi olması halinde, BULLBULUT değişiklikleri ayrıca fiyatlandıracak ve MÜŞTERİ’nin kabulü ile müdahale edecektir.
3.3.4. BULLBULUT, MÜŞTERİ’nin ödeme yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeni ile verilen hizmeti durdurabilir, askıya alabilir, kiralık sunuculara erişimi engelleyebilir.
3.3.5. MÜŞTERİ, kiraladığı sunucu sisteminde muhafaza edeceği ve sunucudan yayınlayacağı bilgi, veri, e-posta, web sayfalarını ve diğer tüm elektronik bilgileri bu sözleşmedeki amaçlar ve yasal faaliyetler için kamu düzenine aykırılık teşkil etmeden kullanacağını, T.C. kanunlarına, örf ve adetlerine ve genel ahlak kurallarına uygun olacağını, her türlü telif haklarına ait mali ve hukuki yükümlülüğü üstleneceğini kabul ve taahhüt eder. Bu konu ile ilgili ortaya çıkabilecek her türlü hukuki eylemden MÜŞTERİ sorumlu olup, ödenecek ücret ve sair tazminatlar sadece MÜŞTERİ tarafından üstlenilecektir. MÜŞTERİ, BULLBULUT’yi her halükarda bu ilişkiler ve konuların dışında tutacağını kabul eder. Buna rağmen herhangi bir sebeple BULLBULUT aleyhinde idari, hukuki veya cezai takibata girişilmesi halinde MÜŞTERİ, BULLBULUT’nin uğrayacağı tüm zararı tazminle mükelleftir. 3.3.6. MÜŞTERİ kullanacağı sunucuda, lisanssız yazılım kullanılamaz, kullandırılamaz, telif hakları ve sair fikri mülkiyetle ilgili yasaları ihlal edici korsan yazılım dağıtımı ve 3. şahısların onayı olmadan gönderilen reklam içerikli e-posta (SPAM) gönderimi yapılamaz. Lisans sahibi ile MÜŞTERİ arasında doğacak tüm ihtilaflardan MÜŞTERİ sorumlu olacaktır. Buna rağmen herhangi bir sebeple BULLBULUT aleyhinde idari, hukuki veya cezai takibata girişilmesi halinde MÜŞTERİ, BULLBULUT’nin uğrayacağı tüm zararı tazminle mükelleftir.
3.3.7. BULLBULUT tarafından kiralanan sunucuya internet üzerinden gelecek saldırılara ve bilgi hırsızlığına karşı MÜŞTERİ, gerekli tedbir ve güvenlikleri almakla yükümlüdür. MÜŞTERİ gerekli tedbir ve önlemleri almaz, gereken özeni göstermez ise veya aldığı tedbirlerin yetersiz kalması sonucu kiralanan sunucu ile beraber diğer BULLBULUT bünyesindeki sunucuların kısmen veya tamamen zarar görmesine neden olursa bundan münhasıran MÜŞTERİ sorumludur. BULLBULUT’nin bu nedenlerle verdiği hizmeti kısıtlama, tamamen durdurma ve gerekli çözüm sağlanamadığı takdirde sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır.
3.3.8. MÜŞTERİ, kiraladığı sunucular üzerinde 5651 sayılı yasa gereğince yer sağlayıcılara yüklenen ödevleri eksiksiz yerine getireceğini, yasal bir bilgi talebinde bulunulduğu takdirde en geç 2 (iki) iş günü içinde bu bilgileri eksiksiz ve doğru olarak yasal mercilere ya da BULLBULUT’ye bildireceğini aksi halde BULLBULUT’nin uğrayacağı zararları ve masrafları karşılayacağını taahhüt eder. BULLBULUT, resmi talep olması halinde sunucuları teslim ederek veya sistemlerinde bulunan bilgileri, verileri istenilen bilgiler ile sınırlı olmak üzere yetkili makamlara iletecektir. Bu husus kişisel bilgilerin ihlali ve ticari sırların ifşası olarak nitelendirilemez. Yetkili mercilere teslim edilen sunucular nedeni ile doğan zarar ve ziyanlara karşı BULLBULUT sorumlu tutulamaz.
3.3.9. MÜŞTERİ, işbu sözleşme uyarınca kendine sağlanan hizmet ve imkânları BULLBULUT’nin onayı olmaksızın 3. şahıslara devredip kullandıramaz.
3.3.10. MÜŞTERİ, kiralanan sunucularda 3. şahıslara “yer sağlayıcı” hizmeti vermesi halinde, her ay düzenli olarak Telekomünikasyon Daire Başkanlığı’nın istemiş olduğu müşteri bilgilerini BULLBULUT’ye de iletmek ile yükümlüdür. Bu bilgiler BULLBULUT tarafından gizlilik kapsamında korunacak ve muhafaza edilecektir.
3.3.11. MÜŞTERİ, BULLBULUT sistemleri üzerinden vermiş olduğu hizmetler nedeni ile sorumluluğun tamamen kendinde olduğunu BULLBULUT’nin MÜŞTERİ’nin MÜŞTERİ’sine ya da MÜŞTERİ’den hizmet alan 3. şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu bulunmadığını 3.şahıslar ile yapacağı sözleşmelerde bildirim ile yükümlüdür.


MADDE 3.4. E-POSTA HİZMETLERİ
3.4.1. BULLBULUT sistemlerinden izinsiz e-posta (spam) gönderimleri yapılamaz. MÜŞTERİ almış olduğu e-posta hizmetlerinde işbu kurala uymakla yükümlüdür. BULLBULUT sistemlerinden gönderilecek e-postalar ticari ileti, reklam ve pazarlama içeriği taşıdığı takdirde gönderilen şahısların onayları olmalıdır. İstenmeyen e-posta nedeni ile BULLBULUT veya BULLBULUT sistemlerinin yaptırım ile karşılaşması halinde BULLBULUT gönderimler nedeni ile verilen hizmeti bildirimsiz olarak durdurabilir, uğramış olduğu zararın tazminini isteyebilir. E-POSTA servislerinin kullanımı sırasında MÜŞTERİ güvenlik açığı oluşturacak eylemlerden kaçınmakla mükelleftir. MÜŞTERİ tarafından BULLBULUT’NİN sistemlerine etki eden virüs, trojan vb. yazılımlar nedeni ile MÜŞTERİ’NİN rızası dışında istenmeyen e-posta gönderimi halinde de BULLBULUT vermiş olduğu hizmeti tek taraflı olarak iptal edebilir veya askıya alabilir.
3.4.2. MÜŞTERİ, E-POSTA servisleri ile almış olduğu kullanıcı hesaplarını kullanan şahıslara günlük kullanım limitlerini, teknik özelliklerini ve istenmeyen e-posta hususunda işbu sözleşmede belirtilen politikaları bildirmekle yükümlüdür. BULLBULUT, işbu bildirimlerin yapılmaması veya eksik yapılması vb. nedenler ile çıkabilecek uyuşmazlıklarda taraf değildir.
3.4.3. MÜŞTERİ ile BULLBULUT arasında ayrıca yedekleme için anlaşma yapılmadı ise e-postaların yedeklenmesinden BULLBULUT sorumlu değildir.


MADDE 3.5. HİZMETLERİN SINIRLANDIRILMASI
3.5.1. BULLBULUT sistemleri dışarıdan gelebilecek kötü niyetli eylemlere karşı üst düzeyde korunmaktadır. Ancak beklenmeyen haller ve MÜŞTERİ’nin kullanmış olduğu sistemin şifrelerini koruyamaması, site kurulumunda bırakılan açıklar, güvensiz yazılım ve araçları kullanması nedeni ile kötü niyetli saldırılara ve erişimlere maruz kalınması halinde BULLBULUT, MÜŞTERİ ve kendi menfaati için vermiş olduğu hizmeti kötü niyetli eylemler sonlanana kadar durdurabilir veya askıya alabilir. MÜŞTERİ’nin işbu eylemlerde ihmalden dolayı sorumluluğu olması halinde veya alınması gereken tedbirleri almamakta ısrar etmesi halinde BULLBULUT verilen hizmeti tamamen iptal edebilir. İşbu hüküm BULLBULUT tarafından verilen bütün hizmetler için geçerli olup BULLBULUT kendi sistem ve diğer MÜŞTERİ sistemleri güvenliği için zafiyet gösteren sistemlere erişimi her zaman iptal etme hakkına sahiptir. MÜŞTERİ işbu hükümden dolayı zarara uğradığından bahis ile tazminat talep edemez.
3.5.2. BULLBULUT, periyodik olarak yapılacak bakım çalışmaları nedeni ile verilen hizmetlere ara verebilir. İşbu durumda BULLBULUT, SİTE ve kurumsal sosyal medya hesapları üzerinden ve e-posta ile planlı bakım çalışmasının saatlerini ve günlerini MÜŞTERİ’nin bilgisine sunacaktır. İşbu çalışmalar makul zamanlarda ve makul sürelerde gerçekleştirilecek olup hizmet aksaması olarak nitelendirilmez.
3.5.3. BULLBULUT, 5651 Sayılı Yasa gereğince “Yer Sağlayıcı” sıfatına ve belgesine haiz olup, ilgili kanun ve diğer yasalar gereği kendisine yapılan bildirimlere karşı MÜŞTERİ sitesinden içerik çıkartma ve içeriğe erişimi engelleme hakkına sahiptir. İşbu durumda BULLBULUT öncelikle MÜŞTERİ’yi bilgilendirecek olup MÜŞTERİ’nin derhal mahkeme kararını yerine getirmemesi halinde BULLBULUT teknik imkânı olduğu takdirde yasal zorunluluklar nedeni ile sistemlere müdahale ederek mahkeme kararının yerine getirilmesini ya da verilen hizmeti tamamen iptal etme seçeneklerinden birini kullanabilecektir. İşbu maddeye aykırılık nedeni ile BULLBULUT’nin zarara uğraması halinde MÜŞTERİ uğranılan zararı karşılamakla yükümlüdür.
3.5.4. MÜŞTERİ işbu sözleşme ile BULLBULUT’nin temsilcisi, acentesi, ticari mümessili, ortağı, çözüm veya iş ortağı gibi unvan ve statüleri kazanmayacağını kabul eder, kendini üçüncü şahıslara karşı bu şekilde tanıtamaz.


MADDE 3.6. TEKNİK DESTEK
3.6.1. BULLBULUT tarafından verilen hizmetlere ilişkin teknik ayrıntılar ve MÜŞTERİ’nin sahip olması gereken sistem ya da yazılıma ilişkin gereksinimler SİTE içinde güncel olarak yer almaktadır.
3.6.2. BULLBULUT tarafından verilen teknik destek hizmetleri, hizmetlerin kurulumunu ve bakımını içermemekte olup, verilen hizmetleri MÜŞTERİ tarafında yürüten ilgili kişilere, hizmetin devamlılığının sağlanmasında yardımcı olmak amacı ile kurulmuştur. MÜŞTERİ’nin alınan hizmetlere ilişkin yetersizliği ve bilgisizliği nedeni ile yaşayabileceği sıkıntılara karşı BULLBULUT tarafından sadece öneri sunulacak olup, saklı hükümler hariç olmak üzere MÜŞTERİ adına sistemlere müdahale edilmesi ve işlem yapılması mümkün değildir. Ücreti karşılığı verilen teknik destek hizmetleri ile ilgili hükümler saklıdır.


MADDE 4. ÖDEMELER
4.1. BULLBULUT tarafından sunulan hizmetlere ilişkin bedeller SİTE içinde yer almaktadır. MÜŞTERİ tarafından ilgili hizmete ait bedel yatırılmadan BULLBULUT hizmeti kullanıma açmaz. Banka kanalı ile yapılan ödemelerde bedelin BULLBULUT hesaplarına geçtiği tarih dikkate alınır.
4.2. BULLBULUT, SİTE’de sunulan hizmetlere ilişkin bedeller üzerinde her zaman değişiklik yapabilir. BULLBULUT, dönemsel hizmet alan MÜŞTERİ’lerine sistemde bulunan e-posta hesabına değişiklikleri içerir bilgilendirme gönderecektir. Aylık ödeme yapan MÜŞTERİ’ler bir sonraki ay için değişen fiyatlar ile bağlı olup, yıllık peşin yapılan ödemelerde fiyat farkı yansıtılmaz. Aylık ödeme yapan MÜŞTERİ değişiklikleri kabul etmediği takdirde değişen fiyatların geçerli olduğu dönemler için sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir.
4.3. MÜŞTERİ, ödemelerini hiçbir ihtara ve ihbara gerek kalmaksızın yapmakla yükümlüdür. Zamanında yapılmayan ödemeler için BULLBULUT hizmeti tamamen durdurabilir ve iptal edebilir. MÜŞTERİ bedeli ödenmeyen hizmetin verilmediğinden bahis ile hiçbir isim altında hak talep edemez.
4.4. BULLBULUT’nin zamanında ödenmeyen hizmet bedellerine ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın aylık %2 gecikme faizi işletme hakkını saklı tutar. 4.5. Yabancı para üzerinden hesaplanan hizmet tutarları ödeme tarihindeki TCMB efektif satış kuru üzerinden Türk Lirası’na çevrilerek veya döviz olarak ödenir.


MADDE 5. KULLANICI GİZLİLİĞİ
5.1. MÜŞTERİ tarafından sisteme girilen kullanıcı bilgileri ve erişim adreslerinin doğruluğu MÜŞTERİ tarafından beyan edilmiştir. BULLBULUT gerek gördüğü takdirde kayıtlı bilgilerinin teyidi için sms ya da e-posta yolu ile teyit işlemi yapabilir, güncelleştirme talep edebilir.
5.2. MÜŞTERİ, BULLBULUT tarafından verilen hizmetlere erişimde kullanmış olduğu parola, her türlü erişim yetkisine sahip şifre ve verilerin korunmasından tek başına sorumludur. İşbu şifre ve erişim yetkilerinin kötü niyetli 3. şahıslar tarafından kullanılması halinde BULLBULUT sorumlu tutulamaz. 5.3. BULLBULUT, MÜŞTERİ tarafından verilen bilgileri, içerikleri, sistemlerin kullanılması ile oluşan verileri yasal zorunluluklar ve yasal mercilerden gelen talepler haricinde 3. şahıslar ile paylaşmaz. Alan adı kayıtlarında MÜŞTERİ tarafından verilen bilgiler kayıt kuruluşları tarafından sorgulamalarda otomatik olarak gösterilmekte olup MÜŞTERİ bilgilerinin 3. şahıslara kapatılmasını istediği takdirde ilgili işlemi KULLANICI PANELİNDEN bildirmekle yükümlüdür. 5.4. BULLBULUT, MÜŞTERİ tarafından sistemlerine kayıt edilen erişim bilgilerine kendi ya da iş ortakları tarafından verilen hizmetler ile ilgili tanıtım ya da bilgilendirme amaçlı içerikler gönderebilir. MÜŞTERİ işbu bildirimleri almak istemediği takdirde BULLBULUT’ye ulaşarak ilgili talebini iletebilir.
5.5. BULLBULUT, sistemde kayıtlı olan bilgilere göre MÜŞTERİ taleplerini yerine getirmekte olup 3. şahıslar ile yaşanabilecek uyuşmazlıklarda fatura bilgilerini temel alır.
5.6. MÜŞTERİ tarafından BULLBULUT’ye iletilen kullanıcı bilgilerinin kasten hatalı ve gerçek dışı verildiğinin tespiti halinde BULLBULUT vermiş olduğu hizmetleri tamamen durdurma ve iptal etme hakkına sahiptir.


MADDE 6. İLETİŞİM BİLGİLERİ VE BİLDİRİMLER
6.1. MÜŞTERİ sipariş sırasında BULLBULUT’ye bildirdiği e-posta adreslerini, bildirim ve ihtar için yeterli olduğunu kabul eder. İşbu adreslere gönderilen bildirimlerin okunup okunmadığını taraflar teyit etmek zorunda olmayıp, bildirim gününü esas alan ertesi gün tebliğ edildiği kabul edilir.
6.2. BULLBULUT sözleşme süresi içinde MÜŞTERİ’nin BULLBULUT’ye bildirdiği e-posta adresine mesaj, bilgi, yazı, ihtar, ödeme bildirimi, hesap hareket çizelgesi, hesap özeti gönderebilir. MÜŞTERİ, BULLBULUT’ye bildirdiği e-posta adresinin işbu sözleşmenin
6.1. maddesinde belirtilen nitelikle olduğunu beyan ve kabul eder. MÜŞTERİ’nin güvenlik ya da başka nedenlerden dolayı bildirim yapılacak e-posta adresi veya iletişim bilgilerinin değiştirilmesini talep etmesi halinde, MÜŞTERİ işbu durumu KULLANICI PANELİDEN güncellemek ile yükümlüdür. BULLBULUT erişim ve iletişim bilgileri değişikliğinde gerekli gördüğü takdirde MÜŞTERİ’den kimlik bilgileri ya da benzeri belgelerin gönderilmesini talep edebilir. İşbu durumda gerekli teyitler yapılana kadar talep edilen değişiklikler askıda kalır.


MADDE 7. SÖZLEŞMENİN FESHİ / ASKIYA ALINMASI
7.1. BULLBULUT, ödemelerin yapılmaması halinde sözleşmeyi tek taraflı ve bildirimsiz olarak feshetme hakkına ya da ödeme yapılana kadar verilen hizmetleri tamamen durdurma hakkına sahiptir. MÜŞTERİ ödemelerin zamanında ve eksiksiz olarak yapılıp yapılmadığının takip edilmesinden tek başına sorumludur.
7.2. BULLBULUT tarafından verilen hizmetlerin durdurulması halinde ve bu durumun devam süresince MÜŞTERİ adına email, web, ftp erişimleri yapılamaz ve e-posta hesapları dondurulur. Bu durumda gelen e-postalar teknik olarak geri çevrilebilir. Ödemenin, ödeme gününden itibaren 10 (on) iş günü içinde yapılmaması halinde BULLBULUT MÜŞTERİ hesabını iptal etme ve tüm verileri silme hakkını saklı tutar. MÜŞTERİ işbu hükümden dolayı hak talebinde bulunamaz.
7.3. MÜŞTERİ tarafından işbu kullanım koşullarında yer alan maddelerden birinin ihlal edilmesi halinde BULLBULUT kendi ve diğer MÜŞTERİ menfaatleri için işbu sözleşmeyi derhal ve bildirimsiz olarak fesih etme hakkını saklı tutar. BULLBULUT’nin haklı nedenle fesih halinde bedel iadesi yapma yükümlülüğü yoktur.
7.4. MÜŞTERİ tarafından işbu sözleşme her zaman bildirim ile fesih edebilir. Ancak verilen hizmetlerin anında ifa içermesi nedeni ile bedel iadesi veya hizmet kullanılmadığından bahis ile indirim ve bedel iadesi talep edilemez.
7.5. MÜŞTERİ; sözleşme tarihinden itibaren 10 gün içerisinde, almış olduğu kiralık veya sanal sunucu veya paylaşımlı web sitesi barındırma hizmet paketlerinin biri veya birkaçıyla ilgili olarak sözleşmeden hiçbir gerekçe göstermeksizin cayma hakkına sahiptir. MÜŞTERİ, işbu maddeye dayanarak almış olduğu hizmeti iade etmek istediği takdirde derhal talebini işbu süre içerisinde BULLBULUT'ye iletmekle mükelleftir. BULLBULUT, ücret iadesini MÜŞTERİ'nin hizmet bedelini öderken kullanmış olduğu ödeme aracı ile yapacak olup kredi kartı kullanımlarında bankadan kaynaklanan gecikmelerden sorumlu tutulamaz.


MADDE 8. ELEKTRONİK KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ
Taraflar arasında yapılan e-posta, anlık iletişim araçları ile yazışma, her türlü elektronik veri ileti veya faks yazışma kayıtları ileti raporlarında BULLBULUT’ye ait ticari defterler ve sistem raporları kanunen geçerli delil sayılarak usul hukuku bağlamında kesin ve bağlayıcı delil olarak kabul edilmiştir.


MADDE 9. MÜCBİR NEDENLER
9.1. İşbu sözleşmenin imzalandığı tarihte var olmayan, öngörülmeyen ve tarafların kontrolleri dışında gelişen, Türkiye veya hizmetin niteliğine göre BULLBULUT’nin hizmet aldığı diğer ülkelerin internet altyapılarında meydana gelebilecek kesilmeler de dâhil olmak üzere tüm arızaların ortaya çıkmasıyla, taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen veya tamamen yerine getirmelerini imkânsızlaştıran Borçlar Kanunu’nda sayılan haller, taraflarca mücbir sebep veya sebepler olarak kabul edilir. Mücbir sebepler dolayısıyla işbu sözleşmede bahsi geçen yükümlülüklerini ifa edemeyecek ya da ifada gecikecek olan taraf, durumu aynı gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildirmekle yükümlüdür.
9.2. Bu durumda taraflardan her biri, işbu sözleşmeyi feshetme hakkına sahip olduğunu, ancak sözleşmenin uygulanamaması veya uygulanmasının gecikmesi nedeniyle uğradığı zararları talep etme hakkına sahip olmayacağını kabul eder. Ancak taraflar karşılıklı mutabık kalmak suretiyle yeni bir hizmet programı imzalayıp bu sözleşmeyi yeni şartlara uyarlayabileceklerdir.
MADDE 10. UYUŞMAZLIKLAR

İşbu sözleşmeden doğacak uyuşmazlıklarda Taraflar İstanbul Merkez Mahkemelerinin yetkili olduğunu beyan ve kabul ederler. İşbu koşullar MÜŞTERİ’nin BULLBULUT’den hizmet almayı seçmesi ile MÜŞTERİ tarafından okunarak elektronik ortamda kabul edilmiştir. MÜŞTERİ’nin BULLBULUT’den birden fazla hizmet alması halinde, hizmetlerden birinin feshi halinde dahi diğer hizmetler için işbu sözleşme yürürlükte kalacaktır.


Top